|  Ana səhifə  |  Justice.az haqqında  |  Hüquqi məsləhət  |  Müqavilə nümunələri  |  Vəkil Qurumları  | Create an account
Forgot Your Password?


Posted by admin on 03/28/06

USAID START İştirakı Təlim Proqramı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID) və Freshfields Hquq Firmasının sponsorluğu ilə Freshfields Hquq Firmasının Paris (Fransa) ofisindəki internatura kursuna ərizələr n mraciətlərin qəbulunu elan edir.

İnternatura kursu mddətində siz Freshfields Hquq Firmasının məhkəmə/arbitraj qrupunun tərkib hissəsi olacaqsınız. Siz yksək nfuza malik hquq firmasının kməyi ilə arbitraj və məhkəmə prosesi zrə birbaşa (birinci əldən) təcrbə qazanacaq, şifahi və yazılı vəkillik bacarıqları zrə intensiv təlim alacaq və praktika əldə edəcəksiniz. Siz geri qayıdarkən arbitraj prosesini daha yaxşı anlayacaq və arbitrajda mştəriləri təmsil etmək n zəruri olan vərdişləri qazanacaqsınız. İnternatura kursu yazın sonunda və yayda 2-3 ay ərzində keiriləcəkdir. İnternatura ilə bağlı sizin btn xərcləriniz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Freshfields Hquq Firması tərəfindən dəniləcəkdir. Siz proqram ərzində stipendiya alacaqsınız.

Namizədlər:

1. Hquq və ya beynəlxalq hquq fakultəsini bitirməlidirlər.

2. Azərbaycan və Rusiya hququ haqqında biliklərə malik olmalıdırlar.

3. Beynəlxalq hquqda mbahisələrin həlli sahəsində məyyən biliklərə malik olmalıdırlar.

4. Kollektivdə işləməyi bacarmalıdırlar.

5. Kemiş Sovet İttifaqı haqqında biliklərə malik olmalıdırlar.

6. Emosional baxımdan yetkin və fiziki baxımdan dzml olmalıdırlar.

7. İngilis dilində aydın danışmağı və yazmağı bacarmalıdırlar.

8. Azərbaycanın daimi vətəndaşı olmalıdırlar.

Seilən namizədlər ingilis dili imtahanından və ciddi msahibə prosesindən keəcəklər. Potensial namizədlər proqram bitdikdən sonra Azərbaycana qayıtmalıdırlar.

Ərizələrin təqdim olunması n son tarix 7 aprel 2006-cı il saat 17.00-dir. Gecikmiş ərizələr qəbul edilməyəcəkdir.

Ərizə formalarını www.azerweb.com saytından ykləmək və ya bu nvandan gtrmək olar: START İştirakı Təlim Proqramı, Azərbaycan AZ1095, Bakı, Xəqani kəsi 14/16, mənzil 41, 3-c mərtəbə, yaxud internship@wli.baku.az elektron potu nvanından istəmək olar.

Ərizələr və onlara əlavə edilən digər sənədlər bu nvana gndərilməlidir:

START İştirakı Təlim Proqramı, Azərbaycan AZ1095, Bakı, Xəqani kəsi 14/16, mənzil 41, 3-c mərtəbə, yaxud internship@wli.baku.az

Yalnız seilən namizədlərlə əlaqə saxlanılacaqdır.

Ltfən nəticələr n telefon vasitəsi ilə mraciət etməyin.Posted by admin on 03/26/06

YOUNG HUMAN RIGHTS DEFENDERS PUBLIC ASSOCIATION

Young Human Rights Defenders Public Association announces a set on participation in training-courses holding within the project named "Aware of the right on obtaining information among the youth", which is financed by Open Society Institute - Assistance Foundation.

During the training-courses participants will be acquainted with theoretical and practical aspects of Azerbaijan Republic law "About obtaining information", and also they will be taught to innovations and practical skills in this sphere.

Students, young lawyers, the youth working in the local or international NGO and Media may take part in the training-courses. Participants will be provided with all necessary manuals. To persons successfully ended training-courses will be handed certificates.

Participants will be selected by means of competition.

Interested persons may send attached application form till April 10, 2006 to training@baku.az

Concerning additional questions apply to yhrd@baku.az.Posted by admin on 03/24/06


Posted by admin on 03/22/06

Qiymətli Kağızlar zrə Dvlət Komitəsi (QKDK) hquqi şəxslərin qiymətli kağızlarla əməliyyatlardan əldə etdikləri gəlirlərin gəlir vergisindən azad olunmasına dair təkliflərlə lkə hkumətinə mraciət edib.

QKDK-dan APA-ya verilən məlumata grə, bununla yanaşı komitə rəhbərliyi fiziki şəxslərin qiymətli kağızlardan əldə etdikləri dividentlərin də vergidən azad olunması təşəbbs ilə hkumət qarşısında ıxış edib.
Xatırladaq ki, 2004-c ilin əvvəlindən 2006-cı ilin sonunadək btn fiziki şəxslər banklarda yerləşdirilmiş əmanətlərdən və qiymətli kağızlardan əldə etdikləri dividentlərə grə gəlir vergisinin dənilməsindən azaddırlar

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2006-CI İL 3 MART TARİXLİ 76-IIIQD NMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 3 mart tarixli 76-IIIQD nmrəli Qanununun qvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU


Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikasının 2004-c il 8 iyul tarixli, 682-IIQ nmrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Feldyeger rabitəsi orqanında xidmət kemə haqqında Əsasnamənin (Azərbaycan Respublikasının...
 Posted by admin on 03/18/06

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi 2006-2007-ci tədris ili n Polis Akademiyasına tələbə qəbulu qaydaları

Polis Akademiyasına 2005-2006-cı illərdə orta məktəbi bitirən boyu azı 160 santimetr olan oğlanlar qəbul edilirdi.
Abituriyentlər fiziki hazırlıq, xsusi-həkim və semə komissiyalarında DİN tərəfindən məyyən edilmiş normativlər zrə sınaqdan keməlidirlər.
Qəbul imtahanları Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu zrə Dvlət Komissiyası tərəfindən test sulu ilə 3-c qrup fənləri zrə (Azərbaycan dili və ədəbiyyat, tarix, coğrafiya, xarici dil və mumi fənn bloku) aparılacaqdır.

İmtahanlar azərbaycan və rus dillərində, tədris isə yalnız azərbaycan dilində keirilir.
Polis Akademiyasına daxil olmuş şəxslər pulsuz yeməklə, geyim forması və yataqxana ilə təmin edilirlər.
Təhsil mddəti 5 ildir.
Məzunlara hquqşnas ixtisası və polis leytenantı xsusi rtbəsi verilir, təyinat zrə mvafiq vəzifələrə təyin edilirlər.

İkili vətəndaşlığı, digər dvlətlər qarşısında hdəlikləri olan şəxslər, 2006-cı ilin aprel və iyul ağırışlarında hərbi xidmətə getməli olan ağırışılar, din xadimləri, məhkəmənin qanuni qvvəyə minmiş qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli hesab edilmiş, cinayət trətdiyinə grə əvvəllər məhkum olunmuş, habelə barəsində cinayət işinin icraatına bəraətverici əsaslar olmadan xitam verilmiş şəxslər Polis Akademiyasında təhsilə gndərilə bilməzlər.
Polis Akademiyasına daxil olmaq istəyən şəxslər aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

 • Daxili işlər nazirliyi rəhbərliyinin adına ərizə (z xətti ilə) ;
 • anket ;
 • tərcmeyi-hal ;
 • şəxsiyyət vəsiqəsi və ya doğum haqqında şəhadətnamə (əsli və surəti) ;
 • orta təhsil haqqında attestatın (diplomun) əsli və surəti ;
 • yaşayış yeri zrə poliklinikadan sağlamlıq haqqında arayış (forma 286) ;
 • ağırışı şəhadətnaməsi;
 • xasiyyətnamə ;
 • 9x12 santimetr ldə 2 ədəd, 4x6 santimetr ldə 4 ədəd fotoşəkil (papaqsız, rəngli, donuq kağızda) ;
 • yaşayış yerindən ailə tərkibi haqqında arayış ;
 • valideynlərinin və ailə zvlərinin yaşayış, iş (təhsil) yerlərindən arayışlar.

Ərizə və sənədlər mart ayının 1-dən 30-dək olan mddətdə hər gn saat 10.00-dan 18.00-dək (istirahət gnləri istisna olmaqla) DİN-in Baş Kadrlar İdarəsində qəbul edilir.

nvan : Bakı şəhəri H.Hacıyev kəsi 7.
Əlaqə telefonları : 87-46, 87-76 (daxili).

Qeyd: Polis Akademiyasının ixtisasını seənlərə mlki ali məktəblərin III qrup ixtisaslarını da semək hququ verilir.Posted by admin on 03/17/06

Aıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu

İş elanı

Vakansiya: Avropa İnteqrasiyası Layihəsinin (AİL) əlaqələndiricisi

Vakansiyaya dair məlumat:

AİL əlaqələndiricisi Avropa İnteqrasiyası Layihəsinin ilk 6 ayı mddətində layihənin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq gndəlik təşkilatı və əlaqələndirmə işlərini yerinə yetirəcək. Layihənin uğurla inkişafı təqdirdə sonrakı mddətdə əlaqələndiricinin iş mddəti davamı edə bilər.

AİL əlaqələndiricisinin vəzifələri:

AVROİNTEQRASİYA QHT-lərin Milli Komitəsinə katiblik xidmətlərini gstərmək

Bu sahədə fəaliyyət gstərən yerli və beynəlxalq təşkilatlarla, dvlət qurumları ilə əlaqələr yaratmaq və daimi bu əlaqələri saxlamaq

Proqram fəaliyyəti ilə bağlı işguzar grşlər, dəyirmi masalar və seminarlar təşkil etmək

Donorlarla mntəzəm əlaqə saxlamaq

Zəruri olduğu zaman beynəlxalq və yerli səfərlərə getmək

KİV-lə əlaqələri təşkil etmək

Tələb olunan bacarıqlar:

Azərbaycan və ingilis dillərini səlist bilmək, fransız dilinin bilməsi arzu ediləndi

Ali təhsil, avropada təhsil alma halı ərzu ediləndi

Qeyri-hkumət təşkilatlarında iş təcrbəsi

Mkəmməl kompyuter bacarıqları: mətnlərin yığılması, məlumat bazası və hesablama sistemi ilə iş təcrbəsi

Təşkilatılıq bacarığı

Gərgin şəraitdə, prioritetlər zrə və operativ işləmək bacarığı

CV (qısa tərcmeyi-hal) və xasiyyətnamələr aşağıdakı nvana gndərilməlidir:

Glnurə Mehdi

Aıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu

Həsən Əliyev k. 117A, Bakı, AZ1110 Azərbaycan

Faks: (99412) 498-69-34

E-mail: Gmehdiyeva@osi-az.org

SON TARİX: 31 mart 2006, saat 17:00Posted by admin on 03/16/06

Qafqaz Tədqiqat və Resurs Mərkəzləri (QTRM)- Azərbaycan sizi 2006-cı il aprel ayının 10-dan 12-nə qədər Tbilisi, Grcstanda geiriləcək regional seminarda iştirak etməyə dəvət edir. Seminarın mvzusu belədir:

Regional İnteqrasiya: Avropa Birliyi Təcrbəsi və onun Qafqaza təsiri

Seminar aşağıdakı mvzuları əhatə edəcək:

Regional İnteqrasiya Nəzəriyyəsi

Avropa İnteqrasiyasının znəməxsusluğu

Avropa İnteqrasiyası arxasında duran məna və dəyərlər

Avropanın dnyanın digər lkələrinə təsiri

Seminar Marie-Pierre Crozet xanım tərəfindən aparılacaq

Marie-Pierre Crozet diplomunu İqtisadiyyat və Beynəlxalq mnasibətlər zrə Institut dEtudes Politiques de Parisdən almışdır. Hal-hazırda o, Avropa Komissiyasının rəsmi nmayəndəsi, (cari vaxtda illik məzuniyyətdədir), Avropaşnaslıq zrə mhazirəi, Avropa Məsələləri zrə Məsləhətidir. O, Avropa Komissiyasında 9 il təcrbəyə malikdir. Onun regional inteqrasiya, regional siyasət və struktur fondları (Avropa Birliyi), inkişaf siyasəti sahəsində təcrbəsi vardır. Onun tədqiqatı əsasən regional inteqrasiya mvzularına ynəlmişdir. Marie-Pierre Crozetin ap etdirdiyi əsərlər sırasına Europe de lan 2000: Avropa haqqında yeniyetlmələr n mumi bilik kitabına thfələr, Lome` Konvensiyasının Sonu və Sektora geniş yanaşma: AB-nin inkişaf yardımılarının yeni formasıdaxildir.

Bu seminar ən ox mxtəlif səviyyələrdə Avropa Birliyi ilə əlaqəli məsələlərdə cəlb olunan şəxslər n daha faydalı olacaq. İştirakıların siyasi elmlər və iqtisadiyyat sahəsində təcrbəyə malik olmaları vacibdir. AB haqqında məyyən biliklərin olmasına da stnlk verilir. İngilis dilini bilməsi tamamilə vacibdir.

Seminarda maraqlı olduğunuz halda, əlavə olunmuş ərizə formasını doldurmanız və ən son CV-nizi elektron potu vasitəsilə 21 mart, 2006-cı il, 17:00 son gn olmaqla bu nvana gndərməyiniz xahiş olunur: leyla@crrc.az Ərizəni bu gstərilən tarixdən gec gndərən şəxslərin ərizələrinə baxılmayacaq. Seilmiş ərizəilər mart ayının 30-u, 2006-cı ilədək məlumatlandırılacaqlar.

Seim kriteriyaları

Seim kriteriyaları kursun mvzusu haqqında malik olan bilikləri, peəkar iş təcrbəsi və əldə olunan biliklərin qayıtdıqdan sonra Azərbaycanda tətbiqi n istəyin olmasına əsaslanacaq. Iştirakılar cinslər arasında balans yaradılması, mxtəlif peşəkarların və mxtəlif məssisələrin təmsil olunması şərtilə seiləcəklər. Bakalavr dərəcəsi almaqda olan tələbələr iştirak edə bilməzlər.

Zaman: 10-12 aprel, 2006

Yer: QTRM-Grcstan - 45 avavadze Prospekti, 3-c mərtəbə, Tbilisi, Grcstan


Previous   Next